[TRUYỆN TRANH] Ảnh đế cầu sủng

[TRUYỆN TRANH] Ảnh đế cầu sủng

end

Dịch: Mưa
Edit: Thiên Lam

Nguyên tác: Tinh Linh Tiểu Meo
Giám chế: Hoa Nhị Cẩu
Biên kịch: Hoa Nhị Cẩu
Chủ bút & phác thảo: Qyue
Màu sắc: Hồng Đường Ngư Cao & ArnLe

NỘI DUNG: Xuyên không qua rồi xuyên không lại, mọi vật thay đổi chỉ có có ngươi vẫn cố chấp không thay đổi. Thiếu nữ hiện đại vô tình xuyên không đến cổ đại, vô tình lại "rơi xuống" giường vương gia... Vương gia cổ đại lại xuyên không đến hiện đại, trở thành đại minh tinh, nhưng mục đích của anh ta là....

DANH SÁCH CHƯƠNG:

CHAP 0
CHAP 1
CHAP 2

12 nu than | de ba