Tagged

Bảng xếp hạng

A collection of 4 posts

[Review] Nhà Thiết Kế Game Quái Đàm – Được sống trong thế giới game nhưng nó lạ lắm
Linh dị

[Review] Nhà Thiết Kế Game Quái Đàm – Được sống trong thế giới game nhưng nó lạ lắm

Cao Mệnh vốn là cố vấn tâm lý cho trọng phạm, nhưng hắn đã từ chức và chuyển sang thiết kế sáng tạo game. Hắn là một người đam mê nhưng loại game kinh dị, nhưng những sản phẩm trên thị trường không đáp ứng được yêu cầu của hắn nên đã dấn thân vào con đường này.

12 nu than | de ba